Sunday, May 4, 2008

Seminar Tokoh Tajdid

"onn abubakar" onnabubakar@gmail.com

Seminar Tokoh Tajdid
Al-Ghazzali
"Pencerah Pemikiran Ummah"
11 Mei 2008 (Ahad)
Dewan Auditorium SIRIM, Seksyen 2 Shah Alam
Masa : 08:30 pagi�05:00 petang
Perasmian : YB. Dato' Dr. Hj Hassan Bin Hj. Mohamed Ali, Exco Hal Ehwal Islam, Adat-Adat Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Kerajaan Negeri Selangor
Seminar terbuka, kemasukan percuma
Anjuran:
WADAH, MUAFAKAT & JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR
KERTAS KERJA & PEMBENTANG:
Ulama' Kalam & Falsafah: Al-Ghazali dan Orientasi Baru Ilmu Kalam
dan Ilmu Falsafah.
Prof. Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, ISTAC UIAM.
Pengaruh Pemikiran Tasawwuf al-Ghazali Khususnya di Alam Melayu
Ustaz Abdul Aziz Muhammad, Institut al-Quran Terengganu.
Memahami Kewajaran dan Kepentingan Tajdid Al-Ghazali Dalam Konteks Zamannya.
Dr. Mohd Nor Manuty (CESMAC).
Peranan al-Ghazali Dalam Mengharmonikan Wahyu dan Akal.
Prof. Madya Dr. Ibrahim Abu Bakar, Fakulti Pengajian Islam UKM.
Meneliti Kedudukan Al-Quran dan Sunnah Sebagai Teras Pemikiran al-Ghazali
Prof. Zakaria Stapa, Fakulti Pengajian Islam UKM.
Al-Ghazali Dalam Pentajdidan Pemikiran dan Amalan Tasawwuf
Dr. Muhammad Uthman El-Muhammady, ISTAC UIAM.
Sekretariat:
Wadah Selangor (03-55118150)
(013-3363588)


*****.*****

Daripada Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya: "Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti janazah, menentasymitkan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, meratakan salam dan melaksanakan sumpah."

(Muttafaq 'alaih)

No comments: