Sunday, April 6, 2008

Fitna the Movie: A Message to Young Muslims in the West

Ahumanb@

Fitna the Movie: A Message to Young Muslims in the West
A must see movie:------------ --------- -------
"Great minds have always encountered violent opposition from mediocre minds." - Albert Einstein*****.*****

Daripada Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya: "Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti janazah, menentasymitkan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, meratakan salam dan melaksanakan sumpah."

(Muttafaq 'alaih)

No comments: