Sunday, March 23, 2008

Iraq War Legal or Illegal? Guide for Dummies!

muslim@

http://musliminsuff er.wordpress. com/


bismi-lLahi- rRahmani- rRahiem
In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful=== News Update ===

Iraq War Legal or Illegal? Guide for Dummies!

By: st pwar on: 14.03.2008 [08:57 ]

http://www.youtube. com/watch? v=1Khut8xbXK8&NR=1


nearly 1 million views so far…

*****.*****

Daripada Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya: "Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti janazah, menentasymitkan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, meratakan salam dan melaksanakan sumpah."

(Muttafaq 'alaih)

No comments: