Thursday, March 13, 2008

Call for Papers - Conference on Malaysian Study of Islam

"IslahGateway" islahgateway@gmail.com

CALL FOR PAPERS
CONFERENCE ON MALAYSIAN STUDY OF ISLAM
“Islam in Malaysia: Past, Present, and Future”
Date: 28th – 29th June 2008
Venue: Lampeter, SA48 7ED
Organiser: Malaysian Students Department
In collaboration with: University of Wales, Lampeter


*****.*****

Daripada Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya: "Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti janazah, menentasymitkan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, meratakan salam dan melaksanakan sumpah."

(Muttafaq 'alaih)

No comments: