Sunday, February 17, 2008

Petition - removal of the pics of muhammad from wikipedia

"Shahz'd" shahzadah.s@ych.com

Dear All

Wiki have illustrations of our loving prophet Muhammad (PBUH). For removal of those illustration follow this link.
http://www.thepetit ionsite.com/ 2/removal- of-the-pics- of-muhammad- from-wikipedia

Thanks and forward this so that we can prevent this kind wrong things

SHAHZ'd

ych I I I*****.*****

Daripada Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya: "Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti janazah, menentasymitkan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, meratakan salam dan melaksanakan sumpah."

(Muttafaq 'alaih)

No comments: