Thursday, February 14, 2008

Manifesto Negara Kebajikan PAS (5) & (6)

(SABTU HARI KUNING! / YELLOW SATURDAYS!)
(Cetak dan Sebarkan Berita Kepada Rakyat!)


"Mustaine Hadhari"

Manifesto Negara Kebajikan PAS (5)

Teras Keenam

Memandangkan pembelaan rakyat semakin terabai sementara kos saraan hidup semakin meningkat, maka Manifesto PAS menawarkan:

Kebajikan Pekerja Sektor Awam dan Swasta dengan menekankan:

• Melaksanakan Akta Gaji Minima berdasarkan permuafakatan di antara majikan dan kesatuan sekerja, sesuai jenis pekerjaan dan dengan keperluan tuntutan kualiti hidup yang paling menasabah antara RM 700-1200.

• Menghapuskan sistem Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) dan menggantikannya dengan suatu sistem baru yang dipersetujui bersama dengan Kesatuan Sekerja.

• Memastikan gaji permulaan (graduan dan juga bukan graduan) dipertingkatkan sesuai dengan tahap inflasi kini, serta menjalankan semakan dan pelarasan gaji dan saraan setiap lima (5) tahun. Pelarasan ini akan berdasarkan CPI (Indeks Harga Pengguna, IHP).

• Memastikan Elaun Kos Sara Hidup (COLA) akan dikaji setiap lima (5) tahun, juga berdasarkan CPI.

• Memastikan kakitangan kerajaan boleh mengikuti perkembangan politik termasuk menjadi ahli mana-mana parti politik pilihannya tanpa kongkongan selagi mana kualiti kerja tidak terjejas.

• Potongan cukai untuk individu adalah sebanyak RM12,000 setahun (sekarang RM8,000).Teras Ketujuh

Memandangkan kos saraan hidup terus meningkat dan meletakkan rakyat termiskin semakin tertekan maka, Manifesto PAS ini menawarkan:

Pembelaan Kebajikan Menyeluruh Mesra-Rakyat dengan cara:

• Menghapuskan status ’leasehold’ atau ’pegangan secara pajakan’ ke atas tanah-tanah kediaman dengan mengubah statusnya kepada ’freehold’ begi memberikan pengiktirafan hak yang kekal dan boleh diwarisi.

• Menggabungkan satu peranan Pejabat Hasil Dalam Negeri (IRB) dengan aspek keperluan Pusat Kebajikan Masyarakat (PKM).

• PKM diperkasakan untuk membantu golongan yang miskin dengan lebih meluas dan berkesan bagi mengeluarkan mereka dari belenggu kemiskinan dengan program pengkeupayaan dan mikro-kredit.

• Meneliti kembali pemberian Permit Impot (AP) bagi barangan makanan (foodstuffs) utama seperti gandum, gula dan beras supaya tidak berlaku Monopoli dan Pakatan (Cartels) yang mencekik pengguna.

• Menghapuskan tol dengan kerajaan membeli dan memilikki kembali lebuhraya-lebuhraya dari pemilik konsesi.Manifesto Negara Kebajikan PAS (6)

Teras Kelapan

Menyedari kepentingan pengupayaan wanita supaya bersama-sama kaum lelaki dalam pembinaan institusi keluarga mahupun pembangunan negara maka Manifesto ini memajukan:

Tawaran Istimewa Bagi Kaum Wanita, antara lainnya:

• Memperkenalkan cuti bersalin 90 hari dan cuti kebapaan 7 hari tanpa had bilangan anak.

• Elaun Khas buat ibu tunggal dan memperkenalkan Takaful Armalah.

• Menggalakkan majikan memperkenalkan konsep bekerja dari rumah untuk para wanita. Ini dapat dilaksanakan dengan memberikan pelepasan cukai kepada perbelanjaan syarikat untuk membeli peralatan pejabat dan komunikasi untuk memboleh konsep ini dilaksanakan dalam syarikat mereka.

• Cuti ehsan 14 hari untuk yang mereka yang kematian pasangan.

• Untuk kesihatan dan kegiatan sukan, PAS akan mewujudkan Pusat Sukan dan Rekreasi Khusus untuk kaum wanita.

• Waktu kerja Anjal akan terus diperkasakan bagi memenafaat serta tidak mengorbankan kepentingan institusi keluarga.

• Mengenalkan undang-undang bagi mengelakkan wanita dieksploitasi untuk kepentingan komersial.Teras Kesembilan

Meskipun telah dibentangkan pelbagai program pembangun wilayah dan koridor mutakhir ini, sektor pertanian masih merupakan impian yang terawang-awang yang belum berpijak di bumi nyata (terlalu diangkasakan).

Maka adalah menjadi komitmen PAS dalam hal memperjuangkan nasib petani dan nelayan di negara ini dengan Manifesto PAS menawarkan untuk:

Memajukan Industri Pertanian sekaligus Membela Kaum Petani dan Nelayan dengan polisi-polisi berikut:

Mewujudkan dasar pertanian sebagai industri yang menjamin Dasar Makanan yang memelihara ‘Kemerdekaan dan Keselamatan Negara’ supaya tidak terdedah dan terjejas kepada manipulasi kuasa dunia dan ‘kartel’ atau pakatan konglomerast besar tempatan mahupun antarabangsa.

Menolak sebarang bentuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang mengancam pelbagai industri khususnya pertanian dan pelbagai aspek urus-tadbir pemerintahan dalam negara.

Pengurangan bahan makanan import untuk memberi insentif kepada petani tempatan untuk bersaing dengan lebih baik pada masa yang sama berusaha melipat gandakan pengeluaran untuk pasaran tempatan.

Meningkatkan kualiti hidup nelayan pantai dengan menyediakan perumahan tersusun serta mewujudkan peluang-peluang baru pekerjaan di dalam kegiatan ekonomi berasaskan perikanan tajaan Kerajaan atau Persatuan Nelayan Kawasan (PNK) agar setiap keluarga nelayan mempunyai pendapatan bulanan melebihi RM1200 sebulan.

Penubuhan bank benih tanaman agar dapat melindungi para petani tradisional daripada dieksploitasi oleh syarikat besar yang kerap kali merampas hak mereka melalui permeteraian harta intelektual biji.

Harga minima belian padi yang dinilai setiap tiga tahun sekali berpandukan Indeks Harga Pengguna (CPI).

Mengawal harga input pertanian (benih, baja, racun, jentera pertanian) dengan memecahkan monopoli impot bagi bahan-bahan di atas.

Menawarkan peluang menjadi peserta Felda bagi generasi kedua Felda dan mana-mana rakyat yang memerlukan ladang-ladang yang diusahakan oleh Felda Plantations atau dengan membuka tanah-tanah baru.

Membenarkan peserta Felda untuk berdikari dalam pengurusan ladang milik mereka ke arah menjana pulangan pendapatan maksima kepada mereka.

Mengembalikan hak peneroka untuk mendapatkan wang tanam semula dari Tabung Tanam Semula tanpa sebarang syarat.

Menggunakan keuntungan Felda Holdings Bhd dengan mewujudkan program-program yang bersifat Cakna Rakyat Petani agar manfaatnya kembali kepada golongan peneroka dan keluarga mereka.


(BERSIH! Kuala Terengganu, 22 February!)


HARI SABTU PAKAI KUNING! / WEAR YELLOW ON SATURDAYS!
Lawati laman 10November di http://10nov. himpunan. info/
Lawati laman Bersih di http://bersih. org/
No comments: