Monday, January 28, 2008

Menteri Besar, Datuk Mohamad Hasan berbohong?

"Shahrul Nizam Mr" shahrul_mr@yahoo.com

Benarkah rakyat boleh berkata apa saja tanpa sekatan seperti kenyataan Menteri Besar, Datuk Mohamad Hasan?


*****.*****

Daripada Abu Umarah iaitu al-Bara' bin 'Azib radhiallahu anhuma, katanya: "Kita semua diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk melakukan tujuh perkara, iaitu meninjau orang sakit, mengikuti janazah, menentasymitkan orang yang bersin, menolong orang yang lemah, membantu orang yang teraniaya, meratakan salam dan melaksanakan sumpah."

(Muttafaq 'alaih)

Ini adalah salah satu dari berbagai riwayat Imam Bukhari.
Subscribe to sabda_nabi-subscrib e@yahoogroups. com

No comments: