Sunday, November 25, 2007

Al-Hadith : Sempena Pilihanraya Tidak Lama Lagi

Abu@yahoo.com, wrote:Daripada Aisyah r.a., katanya, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda dalam rumahku demikian:

"Ya Allah, barangsiapa yang menguasai sesuatu dari urusan pemerintahan ummatku, kemudian ia membuat kesengsaraan pada mereka, maka berilah kesengsaraan kepada orang itu sendiri, sedang barangsiapa yang menguasai sesuatu dari urusan pemerintahan ummatku, kemudian ia menunjukkan kasih-sayang kepada mereka, baik ucapan atau pun perbuatannya, maka kasih-sayangilah orang itu."

(Riwayat Muslim)

No comments: